Socialment responsables amb la salut de tots

La revista Fer Salut va néixer el juliol del 2002 amb l’objectiu de ser un instrument de comunicació i educació sanitària per als usuaris dels CAP autogestionats de Catalunya, les anomenades EBA (Entitat de Base Associativa). Des del primer exemplar en paper fins a la revista en format digital que us oferim avui, hem treballat conjuntament per tirar endavant aquest projecte.

Es tracta d’una iniciativa conjunta de totes les entitats de salut que integrem l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA). Som professionals sanitaris que ens devem a la salut de la població. Amb aquest objectiu volem que el Fer Salut esdevingui una eina útil de consulta per prevenir malalties i per millorar l’actitud i la consciència social vers la salut.

Des de l’any 2015, us facilitem la publicació en format digital, amb enllaços i informació addicional que es poden consultar des de qualsevol dispositiu mòbil, perquè tothom tingui al seu abast recursos i informació en salut de qualitat.