Activitats

La importància del carnet de salut

Informació rellevant A les primeres pàgines del Carnet de Salut hi figuren les dades personals del nadó i aquelles observacions a tenir en compte en cas d’urgència, per això és molt important portar-lo sempre que el […]

Activitats

Cobertes Verdes

Recuperar espais verds L’àrea metropolitana de Barcelona té una superfície de 634,65 km2 i una població de 3.048.479 habitants, resultant ser una de les àrees urbanes més densament poblades d’Europa. Hi ha molts factors que han incidit en aquesta situació, especialment, els moviments migratoris. […]