Davant una urgència o emergència mèdica, què cal fer?

El sistema sanitari públic posa a l’abast de la ciutadania diversos recursos on us podeu adreçar en cas que us trobeu davant d’una urgència o emergència mèdica. Cal saber-les diferenciar en funció de la seva gravetat, per poder avisar o adreçar-vos al servei mèdic adient. Davant una emergència, cal trucar al 112. Per qualsevol altra infor- mació o dubte sobre salut, cal trucar al 061 CatSalut Respon

Què és una urgència mèdica?

Dins el concepte d’urgència hi tenen cabuda situacions de diversa gravetat. En general, podríem dir que una urgèn- cia no suposa risc vital, però requereix una atenció mèdica ràpida. Hi ha urgències lleus com per exemple un esquinç de turmell o un mal de quei- xal, o urgències més importants com un dolor abdominal o una alteració de la tensió arterial. En aquests casos podeu:

  • Trucar al telèfon 061 Cat- Salut Respon, on un equip format per metges, infermers i tècnics us oferirà consell i atenció sanitària i us derivarà al CAP, CUAP o hospital més adient, activarà un metge a domicili o una ambulància del SEM, segons el que us passi.
  • Anar al vostre Centre d’Aten- ció Primària (CAP) i, fora del seu horari habitual, als centres amb atenció continuada (CUAP) que estan oberts les 24 hores.