La importància del carnet de salut

Quan neixen els nostres fills a l’hospital ens donen l’anomenat “Carnet de Salut” de l’infant. Aquest carnet té múltiples funcions, no del tot aprofitades per les famílies. Hem de pensar que aquest llibre serà útil durant tota l’edat pediàtrica, de zero a quinze anys.

Informació rellevant

A les primeres pàgines del Carnet de Salut hi figuren les dades personals del nadó i aquelles observacions a tenir en compte en cas d’urgència, per això és molt important portar-lo sempre que el nen necessiti assistència mèdica.També hi consta un resum de l’embaràs i del part, amb la primera exploració pediàtrica del nadó i els cribratges actuals:

  • El cribratge auditiu: Aquesta prova resulta molt senzilla, ràpida i indolora per al nadó. Es realitza mitjancant la col·locació d’uns auriculars d’un sol ús al voltant de cada oïda quan el nen està tranquil, fins i tot adormit.
  • El cribratge metabòlicneonatal: Conegut com a “prova del taló”, consisteixen una anàlisi de sang que es realitza a tots els nounats. El seu objectiu és la deteccioó precoç de malalties hereditàries del metabolisme. Són malalties poc freqüents que poden estar presents en el nounat des del naixement (Hipotiroïdisme congènit, Fibrosi quística, Trastorns del metabolisme dels aminoàcids, Trastorns del metabolisme dels àcids orgànics, Trastorns delmetabolisme dels àcids grassos). Si bé la prova del taló no és obligatòria, és aconsellable realitzar-la. La detecció precoç d’aquestes malalties té efectes positius sobre el nadó i sobre la seva família.