El control dels anticoagulants orals

Els anticoagulants orals tradicionals són fàrmacs que retarden la coagulació de la sang perquè impedeixen que la vitamina K sigui utilitzada pel fetge per formar algun dels factors de coagulació (evitant trombus i/o embòlies). Els més usats són el Sintrom® i l’Aldocumar®, tot i que recentment es poden emprar uns altres que no requereixen aquest control.

Per què he de prendre un descoagulant?

Normalment cal prendre’l quan s’ha patit una complicació embòlica, és a dir, s’ha format un coall en el sistema circulatori que en arribar a un pas estret, ha obstruït el pas de sang, i ha produït un infart, bé cerebral, bé cardíac. També estan indicats en la prevenció d’aquestes embòlies, en cas d’arítmia cardíaca.