Cobertes Verdes

L’interès per recuperar espais verds a la ciutat de Barcelona també és present al CAP Les Hortes, on es vol implementar una teulada verda al seu terrat: un hort urbà autosostenible

Recuperar espais verds

L’àrea metropolitana de Barcelona té una superfície de 634,65 km2 i una població de 3.048.479 habitants, resultant ser una de les àrees urbanes més densament poblades d’Europa. Hi ha molts factors que han incidit en aquesta situació, especialment, els moviments migratoris.

Aquest creixement de la població s’ha produït al centre i a les barriades perifèriques, limitant-se significativament els espais verds. Això ha afectat la qualitat de l’aire en aquestes àrees a causa de les altes concentracions de trànsit i edificis. Tot plegat ha generat una demanda local per a la recuperació i regeneració d’espais verds a la ciutat.

Solucions innovadores

Amb el procés d’estabilització de la població de la regió metropolitana de Barcelona des del 2010 les polítiques actuals, a diferents escales, intenten recuperar espais de la ciutat, posant en marxa solucions innovadores. Una d’elles es coneix com les “Cobertes Verdes” i consisteix a convertir les teulades dels edificis en zones verdes.

«Al voltant del 67% de les teulades de Barcelona són tècnicament vàlides per a poder-se transformar en espais verds»

Per a aconseguir-ho es requereix la col·laboració dels usuaris del centre que estiguin interessats en aquest projecte. El CAP Les Hortes té la voluntat d’implementar una teulada verda al seu terrat, com un hort urbà autosostenible. La implantació d’un jardí al terrat d’un centre sanitari és un projecte innovador per a la regeneració urbana i proporciona una mesura directa de resultats sobre la salut de la comunitat.

També té una vocació d’investigacióen diferents línies d’interès científic, sempre dirigides a destacar el benefici d’una idea nova per als usuaris del nostre centre.

Beneficis per a la comunitat

  1. Millorar les relacions i la inclusió social, realitzant un projecte accessible per a la població.
  2. Millorar l’aspecte del paissatge i ambiental de l’entorn, amb una focalització específica en la reducció de la contaminació atmosfèrica i augmentar la biodiversitat.
  3. Millorar la percepció de la salut i el benestar dels usuaris.

 

Silvia Bontempo, Pediatra CAP Les Hortes – EAP Poble-sec

M. Carmen De Fuentes, Metgessa de família CAP Les Hortes – EAP Poble-sec

Almudena Sánchez PediatraCAP Les Hortes – EAP Poble-sec