Alimentació infantil de 0 a 12 mesos

Tots sabem que l’alimentació és bàsica per viure. Al llarg dels anys s’ha anat veient la seva importància per obtenir un creixement òptim i un correcte estat nutricional.

Un nen/a ben alimentat, i no parlem de quantitat sinó de qualitat, serà un nen/a que creixerà correctament, amb un bon desenvolupament intel·lectual, que li permetrà obtenir les habilitats necessàries per aprendre, comunicar-se,pensar i racionalitzar, socialitzar-se i adaptar-se a nous ambientsi persones.

Cada etapa de la vida requereix unes necessitats nutricionals, és durant la infancia quan es creix més ràpidament i el desenvolupament psicomotore és major, conseqüentment l’alimentació haurà de cobrir les necessitats energètiques del propi creixement i maduració de l’edat i, per altra part, haurà de ser suficient per mantenirles funcions vitals.

Si dividim les necessitats anteriorsper edats, podem dividir-ho en dues etapes: de 0 a 6mesos i de 6 mesos a 12 mesos, tal com es descriu a la guia de la Generalitat de Catalunya de les noves “Recomanacions per a l’alimentacio en la primera infancia” del 2016.