Els valors i l’atenció a les persones des dels serveis públics de salut

Un servei públic de qualitat contribueix a millorar el benestar de les persones i a fer progressar un país. De manera general, qualsevol servei públic a Catalunya hauria de tenir present sis valors bàsics: la responsabilitat envers el bé comú, la centralitat de les persones, l’objectivitat i imparcialitat en l’actuació, la professionalitat i eficàcia, la capacitat d’innovació i el treball col·laboratiu i un context organitzatiu obert, accessible i humanitzat.

Tots aquests elements estan presents avui en els serveis públics de salut dels nostres barris i ciutats i especialment en els nostres centres d’atenció primària, però m’atreviria a dir que un dels més rellevantsés l’atenció a les persones. Aquesta atenció es concreta a la pràctica en tres factors: el respecte, la qualitat del tracte i la qualitat del servei.

El servei públic de salut ha d’actuar, en primer lloc, sempre des del màxim respecte a la dignitat de la persona i als seus drets i llibertats, evitant qualsevol tipus de discriminació, atenent les seves demandes amb igualtat, sense cap tracte de favor, respectant les opcions individuals de la persona i preservant l’ús de les dades personals confidencials a les quals tingui accés en la prestació del servei.

En segon lloc, el servei públic de salut ha d’atendre les persones sempre des de la proximitat en el tracte, escoltant, amb correcció, amabilitat i sensibilitat, atenent especialment el grau de vulnerabilitat de les persones, vetllant per la seva salut i benestar, amb especial cura d’aquelles amb diversitat funcional.

Per últim, el servei públic de salut ha d’oferir un servei àgil i diligent, afavorint una resposta integral, gestionant adequadament el temps d’atenció a les persones, reduint els temps d’espera en la mesura del que sigui possible i preservant sempre la qualitat del servei.

Les Entitats de Base Associativa d’ACEBA són, sens dubte, un excel·lent exemple de la materialització d’aquests valors, oferint serveis públics d’atenció primària i serveis de pediatria, ginecologia i obstetrícia a la seva població de referència assignada pel Departament de Salut. Amb vocació i professionalitat, sempre al servei de la salut dels ciutadans de Catalunya.

Àngel Castiñeira

President del Comitè per a l’elaboració del Codi Ètic 

del Servei Públic de Catalunya i professor d’ESADE