La revolució dels pacients en l’ús dels medicaments

Els medicaments formen part dels recursos terapèutics de la medicina. Però se n’està fent un ús adequat? L’ús racional dels medicaments s’aconsegueix quan els pacients reben la medicació adequada a les seves necessitats clíniques, a la dosi corresponent, durant el temps necessari i al menor cost per al pacient i la comunitat. La clau és ni massa, ni massa poc, per a que el medicament aporti el benefici que se n’espera en la salut de les persones.

A vegades el metge proposa canvis fruit de la revisió de medicaments. Un exemple? Que el metge proposireduir la dosi dels medicaments utilitzats per a dormir, com ja ens explicava el Dr. Lluís Parra (EBA Vallcarca) en un article del FerSalut d’agost del 2016.

L’atenció comunitària en xarxa ens ha d’ajudar a disposar dels millors recursos per a promoure la nostra salut i quan es requereix l’ús de medicaments, els farmacèutics d’atenció primària (FAP) i d’oficina de farmàcia també treballen en equip. A més a més, la missatgeria de la recepta electrònica permet a metges i farmacèutics tractar problemes relacionats amb els medicaments o donar instruccions per a la seva dispensació.

El FAP ajuda als metges en la revisió de la medicació i col·labora en les estratègies d’ús racional, seguint les guies del Servei Català de la salut. Compartir aquesta informació amb tots els professionals sanitaris és bàsic per a la coherència de les intervencions, sempre seguint els criteris d’eficàcia i seguretat i al servei dels pacients.

Però parlàvem de revolució dels pacients, per què? Com a pacients hem de participar en les decisions clíniques i hem de conèixer els medicaments que prenem. 5 són les preguntes a fer al nostre metge abans de sortir de la consulta: què és?, per a què serveix?, com i quan l’he de prendre?, fins quan l’he de prendre?, i quines precaucions he de tenir en compte? Si encara tenim dubtes, sempre podem accedir al nostre farmacèutic d’oficina de farmàcia i si som internautes, Canal Medicament n’ofereix informació rigorosa i senzilla. Perquè de nosaltres depèn que els medicaments siguin eficaços amb la major seguretat possible.

Rita Puig Soler

Farmacèutica d’atenció primària

EAP Vallcarca-St. Gervasi / Servei Català de la Salut